fbpx Hertz в България предприема всички необходими предпазни мерки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Hertz в България предприема всички необходими предпазни мерки

Аутотехника ООД  би искала да информира обществеността, че е в комуникация със съответните органи по отношение на коронавирус (Covid-19) и предприема всички необходими предпазни мерки, да защити своите клиенти, служители и доставчици, както и да допринесе за прекъсването на веригата по предаването му.
По-конкретно, компанията следва стриктни процедури за почистване на всяко превозно средство след всяко наемане от клиенти. Конкретни указания за действие са издадени от ръководството на компанията на всички служители, участващи в процеса на доставка и прибиране на превозни средства за превенция и защита срещу коронавирус въз основа на указанията на съответните органи.

Компанията е в процес на доставка по всички локации с антибактериални материали (кърпички, гел), които ще бъдат на разположение на всички клиенти.

В случай на инфектиран с коронавирус клиент или служител, участващ в ежедневните процедури с превозни средства, компанията е създала процес за незабавна дезинфекция на превозното средство и мястото на наемане, (Hertz офис), както и да започне  медицински преглед на всички служители, които са участвали в процедурата по наемане.

Съставен е  План за управление на кризи в случай на инцидент с коронавирус в централния офис и клонове на компанията.
Всяка информация по отношение на възможни инциденти с коронавирус се обработва единствено от  националните здравни власти.