fbpx Повече консерватизъм при планирането за следващата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече консерватизъм при планирането за следващата година

В месечния си анализ Райфайзенбанк (България) отчита забавянето на икономическия растеж през второто тримесечие на годината, отчетено в експресните оценки на НСИ, както и сравнително слабото възстановяване на пазара на труда – заетостта нараства бавно, а безработицата остава сравнително висока на фона на наблюдаваните в ЕС равнища. Вътрешното търсене през същия период показва известни признаци на съживяване, но развитието му е ограничено от състоянието на вътрешния пазар, което се определя от динамиката на заетостта и доходите. Положително се развиват бюджетът, който към юли е с дефицит от 1% от БВП, както и текущата сметка, по която е отчетен излишък от 1.4% от БВП за първата половина на годината.
Очакванията са, че до края на тази година икономиката ще следва развитието на изминалите месеци. Неприятни изненади от международните пазари не са изключени, но трябва да се отчете фактът, че се полагат и огромни усилия от страна на държавите със сериозни проблеми за трайното им решаване, като например Испания.