fbpx София и Югозападния район са лидери по брой сключени договори по ОП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

София и Югозападния район са лидери по брой сключени договори по ОП

„София и Югозападния район са категорични лидери по брой сключени договори в процедурите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ 2014-2020 по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на информационен ден за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОПИК в София. Регионът заема трето място по брой договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма. Интересът на бизнеса е останал висок, въпреки ниския интензитет на помощта, която за Югозападния регион е между 45% и 35% в зависимост от големината на предприятието. „Правете качествени проекти, които ще повишат конкурентоспособността на българската икономиката и ще повишат жизнения стандарт на всички“, призова заместник-министър Любен Петров.

Към настоящия момент, по трите крайни срока на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ са сключени общо 475 броя договори с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 258 млн. лв. Всички договори са в процес на изпълнение. Изпълняват се 61 проекта с посочено място на изпълнение София на обща стойност 56 969 187,50 лв., в това число безвъзмездната финансова помощ е 22 886 318.90 лв.

По процедурата е осигурен допълнителен ресурс в размер на 141 млн. лв. за още 274 проектни предложения от резервните списъци. 24% от тези проектни предложения са с място на изпълнение София, като на всички бенефициенти е изпратено предложение за сключване на договор. Общата стойност на проектите е 11 390 852,50 лв., което представлява 12% от общо заявената БФП.