fbpx Подготвят бяла книга с препоръки в областта на здравеопазването | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подготвят бяла книга с препоръки в областта на здравеопазването

Експерти в областта на общественото здраве, в партньорство с Българската асоциация на търговците на медицински изделия (БАТМИ), са в процес на подробен анализ на системата на здравеопазването и изготвят препоръки за стратегически подходи с цел нейното оптимизиране Препоръките ще бъдат изготвени и публикувани в Бялата книга до края на годината, на базата на изводи от обществени обсъждания и заседания на експертните комисии. „Системата на здравеопазване е изключително комплексна и се нуждае от колективните действия на държавната власт, бизнеса, медиите и медицинските специалисти.

Като представител на бизнеса с медицински изделия, мога да кажа, че едно от основните предизвикателства за системата на българското здравеопазване, които трябва да бъдат дискутирани публично, е възрастта на медицинската апаратура, особено когато става въпрос за източници на йонизиращо лъчение. Не става въпрос само за недостиг на средства, но и за липса на контрол върху вноса, употребата и особено важно - поддръжката на медицинска апаратура“, обяснява Тодор Воденичаров, заместник-председателят на БАТМИ и ръководител на Сектор Здравеопазване в Siemens за България

Режимът на внос, инсталация и ремонт на медицинска апаратура не е ясно регламентиран, което позволява при поддръжката и ремонта да се използват резервни части и софтуер, с неясен произход. Това създава предпоставки за недобро качество на съответната апаратура.
По международни стандарти медицинската апаратура се счита за остаряла след 7-10 години от нейната експлоатация. В България продължават да се работи с техника на възраст 20 и повече години. До скоро по официални данни близо 75% от рентгените са на възраст над 20 години, а близо 70% от всички компютърни томографи са купени втора ръка. Реимбурсирането не зависи от качеството или възрастта на техниката – то е еднакво за стари и нови апарати. На практика няма преки икономически стимули за лечебните заведения да правят инвестиции в по-качествена апаратура. В Австрия, например, има 100% реимбурсиране за апарати на възраст до 7 години и 50% за реимбурсиране за апарати на повече от 7 години.