труд

26 Юли 2012

Българският пазар на труда е добре балансиран

Нивата на наемане на управленски кадри продължават да са стабилни през последните три месеца – 63% от работодателите са в процес на наемане на нови служители. Само 23% от бизнеса се лишава от служители в момента, а работодателите не очакват съществени промени през идното тримесечие. Това показва...
29 Декември 2011

Италия приема българи на трудовия пазар от 2012 г.

Италия отваря напълно трудовия си пазар за българи и румънци от 1 януари 2012 година. "Решението се вписва в отличните двустранни отношения и установеното стратегическо партньорство между България и Италия", се казва в съвместно изявление на външният министър Николай Младенов и на министъра на...
19 Октомври 2011

БТПП е против работниците да продължат да работят след пенсионна възраст

Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда. В условия на...
11 Октомври 2011

Трудова медицина

Законът изисква работодателят да осигури на работещите във фирмата обслужване от регистрирана служба по трудова медицина (чл. 25 от ЗЗБУТ).
Мисията на тези служби е да осъществяват принципите на здравната превенция за укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с...
12 Юли 2011

Божи заповеди за осигуряване на безопасни условия във фирмата

Сега ще се запитате - А защо „Божи Заповеди”?
Защото животът, здравето, човешките взаимоотношения, радостта и удовлетворението са най-важните (божествени) ценности тук, на Планетата Земя, и за тяхното съхранение и развитие са нужни именно такива заповеди.
И тези, които имат свободата (най-...
05 Юли 2011

Повече събрани глоби от инспекцията по труда

Главна инспекция по труда е събрала повече от 6 млн. лв. от глоби и влезлите в сила наказателни постановления от началото на годината. Най-много нарушения на работодателите се наблюдават в икономическите дейности със сезонен характер по Черноморието, заяви Михайлова. В тази връзка през тази седмица...
08 Юни 2011

„Само най-необходимото, за да няма санкции!”

Когато се говори за бизнес (за твоят бизнес), винаги се започва с икономиката и пазарната обстановка, финансите, маркетинга, управлението на различните равнища във фирмата, в т.ч. и управлението на персонала. И това е логично. Все още главната цел на бизнеса е печалбата.
Средствата, вложени от...
10 Май 2011

Осигурени са 73 млн. лева за мерки за пазара на труда

За активни мерки на пазара на труда през тази година са осигурени 73 млн. лева като над 90 % от тези средства се използват за субсидирана заетост на хора в неравностойно положение на пазара на труда. Предвижда се до края на годината да се осигури заетост на около 35 000 човека, от които близо...
27 Април 2011

Офис наемите у нас са най-ниски в Европа

Благоприятен за наемателите бе пазарът на офис площи през първото тримесечие на 2011 година, сочи анализът на Forton International за периода. Повечето от сключените през тези месеци сделки са резултат от решение за релокация на няколко компании. Предлагането на нови офис площи Клас А продължава да...
18 Април 2011

Каква е стойността на доброволния труд в България

По повод Европейската година на доброволченството 2011, екипа на CSR Bulgaria ще направи измерване на стойността на доброволческия труд, положен за тази една година в България и да определи неговия размер спрямо БВП на страната. Подобен тип измервания вече са практика в повечето европейски държави...

Страници