труд

Нивата на наемане на управленски кадри продължават да са стабилни през последните три месеца – 63% от работодателите са в процес на наемане на нови служители. Само 23% от бизнеса се лишава от служители в момента, а работодателите не очакват съществени промени през идното тримесечие.
Италия отваря напълно трудовия си пазар за българи и румънци от 1 януари 2012 година.
Предложението на социалния министър с промяна в Кодекса на труда от догодина работниците, които са навършили възраст пенсиониране, да не могат да бъдат уволнявани без тяхно желание, се оценява от БТПП като опит за ограничаване на работодателите и държавна намеса на пазара на труда.
Законът изисква работодателят да осигури на работещите във фирмата обслужване от регистрирана служба по трудова медицина (чл. 25 от ЗЗБУТ).
Сега ще се запитате - А защо „Божи Заповеди”? Защото животът, здравето, човешките взаимоотношения, радостта и удовлетворението са най-важните (божествени) ценности тук, на Планетата Земя, и за тяхното съхранение и развитие са нужни именно такива заповеди.
Главна инспекция по труда е събрала повече от 6 млн. лв. от глоби и влезлите в сила наказателни постановления от началото на годината. Най-много нарушения на работодателите се наблюдават в икономическите дейности със сезонен характер по Черноморието, заяви Михайлова.
Когато се говори за бизнес (за твоят бизнес), винаги се започва с икономиката и пазарната обстановка, финансите, маркетинга, управлението на различните равнища във фирмата, в т.ч. и управлението на персонала. И това е логично. Все още главната цел на бизнеса е печалбата.
За активни мерки на пазара на труда през тази година са осигурени 73 млн.
Благоприятен за наемателите бе пазарът на офис площи през първото тримесечие на 2011 година, сочи анализът на Forton International за периода. Повечето от сключените през тези месеци сделки са резултат от решение за релокация на няколко компании.
По повод Европейската година на доброволченството 2011, екипа на CSR Bulgaria ще направи измерване на стойността на доброволческия труд, положен за тази една година в България и да определи неговия размер спрямо БВП на страната.