fbpx Българският пазар на труда е добре балансиран | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българският пазар на труда е добре балансиран

Българският пазар на труда е добре балансиран

Нивата на наемане на управленски кадри продължават да са стабилни през последните три месеца – 63% от работодателите са в процес на наемане на нови служители. Само 23% от бизнеса се лишава от служители в момента, а работодателите не очакват съществени промени през идното тримесечие. Това показва Поредното 12-то проучване Антал Интернешънал. В Централна и Източна Европа нивата на заетост са по-ниски, отколкото в България - 54% от работодателите са заявили нужда от нови професионалисти в екипите си.

В перспектива, най-активните сектори при наемането на персонал в Централна и Източна Европа се очаква да бъдат Интернет търговията и аутсорсингът, съответно 82% и 79%. Само 2% от работодателите в сектора креативен и уеб дизайн ще добавят нови попълнения в компаниите си.
През идното тримесечие научноизследователската и развойна дейност се очертава да бъде най-стабилната индустрия в Централна и Източна Европа, тъй като едва 3% от работодателите в сектора плануват да намалят числеността на персонала си.