Подобряват условията на труд с евро средства

Подобряват условията на труд с евро средства

етикети

За подобряване на условията на труд в „ МАРКИЗА-ИМ „ ЕООД –София се реализира проект „Безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Наименованието на проекта е „Работата е удоволствие” и целта му е подобряване на професионалния и здравен статус на работещите в „ МАРКИЗА-ИМ „ ЕООД чрез превантивното и своевременно идентифициране на рисковетеза здравето и предприемане на мерки за предотвратяването им, каза неговия ръководител Стиляна Бобчева. „С реализацията на проекта ще допринесем за повишаването на физическото, психическото и социалното благополучие на нашите служители, а също и качеството, производителността на труда и конкурентостта на фирмата”, добави тя.

„Безопасни условия на труд” е 12-месечен проект, който приключва на 31 август тази година. Резултатът от него ще бъде подобряване на условията на труд, на професионалния и здравен статус на работещите в публична пералня на дружеството. Ще бъде изградена вентилация, закупени лични предпазни средства и специално работно облекло, както и сертифициране на фирмата за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд.

Facebook коментари