fbpx Имаме най-голямата сива икономика в Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имаме най-голямата сива икономика в Европа

Сивата икономика в България се очаква да достигне 12,9 млн. евро през 2013 г. или 31,2% от прогнозния БВП на страната, сочат данните от доклад на Visa Европа. Това е най-големият дял на сива икономика сред всички 31 европейски държави, включени в проучването. Сивата икономика в Европа е на обща стойност 2,1 трлн. евро, което се равнява на 18,5% от БВП на континента. Според изследването сивият сектор намалява за десета поредна година. Основните причини за съществуването на скрита икономика са недекларираните плащания в брой за работни заплати и непълната отчетност на приходи от страна на бизнеса.

В сравнение с предишния доклад по темата, представен от Visa Европа през 2011 г., нивата на сива икономика в България намаляват от отчетените тогава 33% от БВП на страната. През 2011 г. сенчестият сектор в Европа се равнява на 19,5% от икономиката на континента. Подобно на 2011 г. през 2013 г. сивата икономика в Швейцария, Австрия, Холандия и Великобритания е в диапазона 8-10% от БВП и достига до и над 30% от БВП в България, Хърватия, Литва и Естония. Браншовете, които в най-голяма степен допринасят за високите нива на сенчестия сектор, са строителство, търговия, производство, туризъм и транспорт.

Недекларираният труд е в основата на 2/3 от сивата икономика в Европа. Останалата 1/3 е резултат от непълната отчетност от страна на бизнеса. Според доклада прилагането на конкретни мерки за справяне с двете проблемни сфери ще доведе до положителна промяна, като популяризирането на електронните плащания може да има положителен ефект. Проучването сочи, че ако електронните разплащания се увеличават със средно 10% в продължение на 5 последователни години, сивата икономика може да спадне с до 5%.