сива икономика

21 Май 2020

Асоциацията на софтуерните компании е против 9%ДДС за някои браншове

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) следи с нарастващо безпокойство дискусиите около намаляването на ДДС на 9% за ресторантьорския бранш и за книгите и смята тази мярка за опасен прецедент без никакви гарантирани ползи за крайния потребител.С тревога посрещаме и предупрежденията...
22 Юни 2017

ПОС терминал трябва да е задължителен за всички търговски обекти

93% от българите заявяват, че са запознати с измеренията на сивата икономика, а 84% от тях изразяват готовност да участват в борбата за ограничаването й, сочи изследване на Mastercard за обществените нагласи към сивата икономика.
Измеренията на сивата икономика анкетираните откриват преди...
20 Юни 2017

Европейците са готови да се борят със сивата икономика

 Над 80% от гражданите на 10 държави в Източна Европа (Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Сърбия, Словакия, Словения и Румъния) се отнасят негативно към сивата икономика и биха насърчили правителствата си да се борят срещу нея. Също така, в момента, в който...
09 Ноември 2015

Сивата икономика може да се бори с електронни разплащания

Сивата икономика е един от ключовите поводи за безпокойство в много страни, където плащането в брой все още преобладава. Проучване на EY предоставя доказателства, че плащанията в брой са важен фактор, който допринася за разрастване на сивата икономика. Това означава, че преминаването към електронни...
30 Юни 2014

Откриват 29 центъра за кариерно развитие

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) обяви, че създава Център за кариерно развитие в София. Такива центровете са създадени в градовете, в които функционират БТПП и 28-те Регионални търговско-промишлени палати в системата на БТПП: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин,...
12 Май 2014

Нивото на сивата икономика намалява

Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ предлага комплекс от курсове за дистанционно обучение по борба със сивия сектор.Показателна за практическия ефект от проведените по тях обучения (2011 - 2013 г. са обучени общо 6 076 лица - 1 737 дистанционно и 4 339...
13 Март 2014

Увеличаването на ДОО ще доведе до повече сива икономика

Според Асоциацията на индустриалния капитал в България увеличаването на осигуровките неизбежно ще доведе до увеличаване на сивия сектор, а с това и до значителен последващ спад на събираемостта им.Ще се разшири недопустимата практика на мълчаливо толериране и с това на облагодетелстване на тези,...
19 Декември 2013

Добри практики в бизнеса намаляват сивата икономика

БТПП представи резултатите от проучване на рисковите фактори на пазара на труда, водещи до неформална икономика. Размерът на сивия сектор е един от важните показатели за всяка икономика и БТПП от години изучава ситуацията и търси начини за ограничаването му. Проучените добри европейски практики са...
21 Ноември 2013

Сивата икономика леко дава заден ход

Сивата икономика в България започва да се свива, а обществената нетърпимост към нея се повишава. Данните бяха оповестени по време на кръгла маса под наслов “Намалява ли сивият сектор в България?”, организирана съвместно от Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на финансите на...
27 Септември 2013

Сложното законодателство е предпоставка за сива икономика

По данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо...

Страници