fbpx Изплащането на обезщетенията мотивират работата на светло | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Изплащането на обезщетенията мотивират работата на светло

Убеждението, че недекларираният труд не ги касае пряко, е основeн мотив да са готови да работят на черно за около 1/3 от работещите и за повече от 40% от работодателите. Това показват данните от анкета, попълнена от над 3750 работещи и 1050 работодатели. Тя беше създадена от ИА „Главна инспекция по труда“ при старта на Европейската кампания за деклариран труд“ в началото на март, с цел да се проверят мотивите на работещи и работодатели да работят на светло, съответно да работят недекларирано.

Основен мотив за работа на светло за работещите е възможността да получат заместващ доход от обезщетения, когато изпаднат в нужда. За работодателите един от сериозните мотиви е да избегнат санкции от контролните органи. И за двете категории анкетирани лица една от най-силните мотивации да бъдат на светло е убеждението, че правилата трябва да се спазват, като при работодатeлите така смятат около 2/3 от попълнилите анкетата.

И двете страни в трудовия процес биха били по-мотивирани да са на светло, ако са сигурни, че с техните данъци и осигуровки се подобряват обществено значими системи като здравеопазване, образование, социална, осигурителна.

За изсветляване на заетостта важна роля играят изискванията към използващите подкрепа от държавата, включително и по мярката 60:40 да са изрядни към бюджета и да не използват недеклариран труд. Такива са изискванията и към участниците в обществени поръчки, което също е предпоставка за изсветляване на заетостта.