работещи

08 Март 2018

Едва 6% от работещите жени са сред най-добре платените

Едва около 6% от всички заети жени са сред топ десет на най-високоплатените служители. За сравнение 13% от работещите мъже попадат в тази група. Това показва част от анализа на международния сайт за сравнение на заплати Paylab.com, Paylab проследява заплащането на жените. Словения е с най-голям...
14 Март 2017

Увеличаване на заетостта в следващите три месеца

 Всеки четвърти работодател в България планира нови назначения през второто тримесечие на 2017 г., като работодателите от сектора на производството и търговията очакват най-голямо увеличение на служителите.
Очакваните перспективи за наемане остават стабилни в сравнение с предишното...
09 Януари 2017

Софтуерният бизнес в България с устойчиво развитие

Софтуерният бизнес в страната се утвърди стабилно в икономиката и върви уверено напред. И ако през 2006 г. работните места в бранша са били 4,982, то днес те са  19,755. 296.5 % ръст - това е равносметкатаСлед десет години членство на България в ЕС равносметката е впечатляващ ръст от 296,5%.В...
18 Юни 2015

Добри икономически индикатори за България

Положителните новини за българската икономика отчита в годишното си издание „Bulgaria in figures“ (България в цифри) БТПП, което бе официално представено. Акцентите попадат върху евеличение на БВП с 2% през I-то тримесечие на 2015 г. спрямо I-то тримесечие на 2014 г. 11-то място на...
25 Февруари 2015

27% от заетите готови да сменят населеното място заради работата

Ниска степен на мобилност на работещите установи проучване на БТПП. В проучването са обхванати 900 наети лица, като 448 от тях са консултирани в Центровете за кариерно развитие към БТПП.Резултатите показват, че 27% от анкетираните декларират готовност за търсене на работа в друго населено място....
04 Април 2014

Бедните да намалеят с 260 хиляди до 2020 г.

Целта пред България, заложена в Стратегия „Европа 2020”, е намаляване на хората в бедност с 260 хиляди до 2020 г. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който откри международна конференция „Работещи бедни – синдикални политики в подкрепа на най-...
14 Февруари 2013

Коефициента на заетост е почти 60%

Коефициентът на заетост на лицата между 15 и 64 навършени години е 59.4% - съответно 62.2% за мъжете и 56.5% за жените. Общо заетите за 2 909.9 хиляди. Това сочат данни на Националния статистически институт. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 38.0% -...