fbpx Добри икономически индикатори за България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Добри икономически индикатори за България

Добри икономически индикатори за България

Положителните новини за българската икономика отчита в годишното си издание „Bulgaria in figures“ (България в цифри) БТПП, което бе официално представено. Акцентите попадат върху евеличение на БВП с 2% през I-то тримесечие на 2015 г. спрямо I-то тримесечие на 2014 г. 11-то място на България по ръст на БВП сред страните от ЕС;

Отчитат се и високи темпове на ръст на износа (+12.8% за януари-април 2015 г. спрямо същия период на м.г.). Индекса на промишленото производство също се увеличава с 1.5% през април 2015 г. спрямо април 2014 г.

Заетите лица са с 56 хил. повече през I-то тримесечие на 2015 г. спрямо същото тримесечие на предходната година. Отчита се и излишък в бюджета (КФП) – над 1,1 млрд. лв. през май 2015 спрямо дефицит от 887 млн.лв. през май 2014 г.

По оперативните програми са усвоени 82% от средствата към края на май 2015 г., при 62% - година по-рано. Също така се запазва рейтинга на страната в международен  план.