fbpx Ръст на пазара на бизнес софтуер у нас заради еврофинансиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст на пазара на бизнес софтуер у нас заради еврофинансиране

етикети

Европейското финансиране е довело до сериозно развитие на пазара на системи за управление на бизнеса през 2013 г. и 2014 г. В резултат на това за първи път общият брой на проектите за внедряване на решения от клас ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) и BI (Business Intelligence) е надхвърлил двеста за една година. Тези тенденции бяха представени от агенция CBN в рамките на годишния финансов форум „Бизнес решения във финансовия сектор“ 2014.

Друга важна тенденция е, че внедряванията на системи от типа CRM и BI сумарно достигат около 1/3 от броя на проектите за внедряване на ERP решения. Любопитно е също, че въпреки нарасналата популярност на т. нар. „облачни“ системи и на модела софтуер като услуга (SaaS – Software as a Service) такива проекти почти няма и на практика този тип решения отсъстват, става ясно още от данните, представени на конференцията. „Облачните“ решения представляват софтуерни системи, които не са внедрени на сървърите на клиента, а се използват отдалечено посредством уеб интерфейс. През последните години те набират популярност основно сред малките и средни фирми, но банките и големите предприятия все още предпочитат традиционния on-premise модел.