fbpx Домашната библиотека трябва да е топ приоритет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Домашната библиотека трябва да е топ приоритет

Децата, които растат в дом, в който родителите четат редовно и имат голяма библиотека, се развиват по-успешно от връстниците си, които растат в дом без книги и читателски навици. Основният проблем за липсата на читателски интерес у децата остава примерът на родителите. Ново проучване доказва тезата, че активността на децата днес, която се формира от тяхната грамотност и образованост е гаранция за просперитета на цялото ни общество в утрешния ден. Това бе комнетирано по време на национална кръгла маса за детското четене на тема „Детската литература – предизвикателства и възможности“.
По време на кръглата маса станаха ясни и някои ценни препоръките за стимулиране интереса на децата към книгите. Сред тях бяха – обновяване списъците за лятно четене, по-голяма свобода за учителите и техния избор на заглавия. Класическите заглавия не бива да отпадат от образователната програма, но трябва да се направи място и за съвременните автори, които децата харесват.
По време на дискусията бяха предложените идеи за насърчаването на интереса на децата към четенето и книгите.
Даден бе пример с Норвегия, където често се пускат кратки клипове по телевизията, в които се появява някой политик или министър и казва, че той имал карта от библиотеката и трябвало всички да си издават. Това се показва като ефективна практика. За попълване на библиотечния фонд в страната пък всеки норвежки автор, който издаде книга, дава по един или повече екземпляри на всички държавни институции и учреждения.

Кръглата маса приключи с прочитането на отворено писмо, което ще бъде изпратено към всички важни институции с отношение към развитието и насърчаването на четенето сред децата, както и към развитието на библиотеките и кногоиздаването в страната.
В него са заложени следните искания: детските книги да се издават с голяма отговорност, както и да се следи за високото им качество; да бъде редуциран данък ДДС върху книгите или да бъде изцяло върнат в сектора, за да може да се развива; да се приеме стандарт за библиотечно-информационните центрове; общините да придвижат средства към библиотеките; училищните настоятелства да поемат отговорност за обновлението на библиотечния фонд в училищата; да се заложи задължително посещение 1 път в месеца в библиотеката на децата от подготвителен до 4-ти клас, както и да се организира дългосрочна национална кампания насочена към стимулиране на четенето сред децата.