fbpx Министерството на икономиката ще работи за привличане на повече внимание към капиталовия пазар у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Министерството на икономиката ще работи за привличане на повече внимание към капиталовия пазар у нас

„Ще работим за привличане на повече внимание към капиталовия пазар у нас“. Това заяви министърът на икономиката Теодор Седларски по време на последното заседание на Съвета за развитие на капиталовия пазар. На което присъстваха представители на Българската фондова борса (БФБ), Комисията за финансов надзор (КФН), представители на работодателските организации, на финансови институции и организации. 

В рамките на заседанието беше разгледан проект „Подобряване и усъвършенстване на услугите на Българската фондова борса (БФБ) и Централен депозитар (ЦД), развитие на капиталовия пазари активиране на пазарните участници – български предприятия, индивидуални и институционални местни и чуждестранни инвеститори“.

Министърът на икономиката запозна участниците кои проектни дейности могат да кандидатстват по ОПИК и обясни, че в момента се работи за финансиране на IPO чрез ваучери. Беше конкретизирано, че след получаване на ваучера, предприятието има три задължения: да бъде регистрирано за търговия на борса, минимум три години да има регистрация за търговия и задължително да се въведе в Устава на дружеството с решение на Общото събрание, че дружеството ще прилага кодекса за добро корпоративно управление.

По време на срещата бе акцентирано върху това, че трябва да бъде привлечен интересът на младите хора към начина, по който функционира капиталовия пазар. Министърът на икономиката Теодор Седларски подчерта, че Информационно-образователната кампания в министерството е приоритет и че той и екипът му ще работят усилено, за да могат повече заинтересовани лица да бъдат информирани за развитието и възможностите на капиталовия пазар у нас.
По време на заседанието бяха обсъдени и въпроси свързани с усъвършенстването на нормативната уредба в областта на финансовите пазари, създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар, създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС и др.