fbpx Математическата гимназия в Бургас налага онлайн обучение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Математическата гимназия в Бургас налага онлайн обучение

Бургаската математическа гимназия успешно финализира проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на стойност 121 010 лв. С проекта, за първи път в България е въведено цялостно електронно обучение. В рамките на година, 29 учители са подготвили 529 лекции по математика, информатика и информационни технологии, физика, химия, история и гражданско образование, които, подкрепени с видеозаписи, формират основата на електронната академия. Преподавателите сами са изготвили записите с лекционните курсове, благодарение на интерактивни пособия, придобити по проекта. Специално изработен за бургаската математическа гимназия е и софтуерът, който е събрал всички лекции по модули. Курсът от лекции и тестовите материали са с текущи оценки, а в края на всеки модул има общ изпит по наученото. Всеки един от възпитаниците на ПМГ „Акад. Н. Обрешков” разполага със собствен акаунт и спрямо собствените си интереси може да получи допълнителни знания онлайн или да провери наученото до момента. Информацията в електронната академия върви последователно и изключва възможността ученик да минe следващо ниво с основни пропуски от предходното, което гарантира качество на усвоения материал. Както в традиционните учебници, и тук има въпроси с повишена трудност, за които е необходима допълнителна информация. Според специалистите от гимназията, това е най-добрият начин да се провокира любознателността и търсенето на допълнителни знания. И в електронния вариант на училището математиците разполагат с бележник. За да се избегнат спекулации, учениците имат право да решават всеки тест само по веднъж. Учителите от своя страна имат възможност да подобряват по всяко време лекциите, по които преподават. Системата е изцяло изчистена от възможност за човешка грешка или лични пристрастия.