fbpx Приключи разглеждането на проектите по мярката за подкрепа на микропредприятия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приключи разглеждането на проектите по мярката за подкрепа на микропредприятия

651 заявления са подадени през 2010 г. по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микрoпредприятия”. Общият размер на заявената помощ многократно е надхвърли бюджета по мярката за периода на прием и се е наложило проектите да бъдат класирани по специална точкова система. След класирането, заявленията за подпомагане ще се обработват в низходящ ред до изчерпване на бюджета. Проектите трябваше да съберат минимум 55 точки, за да бъдат разгледани и предложени за одобрение на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност .

Кандидатите са заявили субсидии на обща стойност 204 512 919 лв., а бюджетът по мярката за периода на приеме е бил 85 748 928 лева. Той е формиран от средствата за 2010 г., 50% от субсидиите по мярката за 2011 г., както и неусвоения бюджет от предишни периоди на прием. В това число влиза и допълнителното финансиране по Европейския план за икономическо възстановяване за годините 2009 и 2010, в размер на 14 407 727 лева. На 9 ноември започна нов прием по Мярка 312, който ще продължи до 9 декември. Съгласно нормативната уредба, кандидатите, чиито проекти не са били одобрени поради недостатъчен бюджет, могат да кандидатстват отново, уточняват от Министерството на земеделието.