Удължава се срокът за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант

Срокът за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант се увеличава до 19 януари 2020 г. Проектът подкрепя добрите идеи от всеки български град или село чрез безвъзмездна финансова подкрепа (грант), за което могат да кандидатстват:

• граждански организации,
• читалища,
• училищни настоятелства,
• настоятелства на детски градини.
Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за общността. Инициативата се провежда за пета поредна година в партньорство с Български център за нестопанско право. Досега Програмата е финансирала над 50 инициативи от цялата страна с общо 244 717 лв.
Подкрепата за всеки проект, както и до сега, може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения на броя проекти, които една организация подава. Ако е била сред печелившите в предходна година, обаче, трябва да кандидатства с различна от вече подкрепената идея. Общата стойност на VIVACOM Регионален грант е 60 000 лева. Програмата ще подкрепи инициативи с продължителност до 1 година. 
За кандидатстване е необходимо идеята и обосновката ѝ да бъдат представени в  електронен формуляр: https://vivacomfund.bg/regionalgrant/apply/.
Оценката за това кои проекти ще бъдат финансирани ще се извърши на  два етапа:

Първият етап е предварителен подбор, който ще бъде осъществен от по двама експерти от БЦНП, които имат опит в оценяването на проекти. Те ще оценяват проектите за съответствието им със зададените критерии.

Вторият етап е оценка от жури от обществени личности и организации.

Крайното решение кои проекти да получат подкрепа от Програма VIVACOM Регионален грант ще се вземе от жури в състав: Веселка Вуткова (VIVACOM), Йордан Йовчев (спортист), Иван Кънчев (Сдружение „Българска история“), Ива Дойчинова (журналист) и Надя Шабани (Български център за нестопанско право).

При преценката на инициативите журито ще вземе под внимание доколко отговарят на следните три критерия:
• Полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност;
• Въвличане на местната общност;
• Новаторство

Одобрените предложения ще бъдат обявени в началото на март 2020 г.
 

Facebook comments