fbpx Предпочитаме да пием българска бира | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предпочитаме да пием българска бира

По данни на пивоварите през 2012 г. консумацията на пиво на глава от населението в България е 73 литра. За 2012 продадените количества бира на българския пазар са 5 404 000 хектолитра. Според НСИ вносът е 424 000 хл. пиво, а износът – 92 800 хл. Членовете на Съюза на пивоварите са реализирали в страната 5 084 000 хл. пиво.

„Въпреки че българският пазар на бира отчита слаб ръст през 2012 г. най-доходоносният тип опаковки – стъклените бутилки, продължава да намалява в обеми. През последните години е налице и значителен ръст на дела на продажбите през каналите за т.нар. „модерна търговия” (големи супермаркети и търговски вериги), докато продажбите в заведенията свиват значително своя дял. Ето защо ръстът в приходите от продажби на пиво е много по-нисък, отколкото ръстът в самите обеми на реализация на бира” – коментира Драган Радивоевич, председател на УС на Съюзът на пивоварите в България (СПБ).

Нетипичното хладно време през летните месеци на тази година влияе негативно върху бирения пазар. Имайки предвид, че около 50% от годишните продажби на бира се генерират най-вече в периода май – август, очакванията за 2013 г. са по-скоро за лек спад в продажбите.

Членовете на Съюза на пивоварите произвеждат над 80 асортимента светло и тъмно пиво и 7 вида бирени миксове. От началото на годината те са разширили портфолиото на произвежданите в страната бири с над 30 нови разфасовки пиво, включително все по-популярните бирени миксове (комбинация от плодов сок и бира).

96% от консумираната в страната бира е родно производство. Така пивоварният сектор генерира значителна добавена стойност към българската икономика чрез директната и индиректна работна заетост, високото ниво на инвестиции и плащанията към държавния бюджет. За полугодието на 2013 г. вложенията за бизнес развитие на всички членове на СПБ надхвърлят 30 милиона лева. В производството на пиво и малц са заети 2500 човека, а в свързаните сектори на доставчиците – над 8 000 човека. За производството на бира годишно се преработват около 120 000 тона пивоварен ечемик и над 450 тона натурален хмел и хмелови продукти. През 2012 г. в страната са произведени 50 хил. тона малц.