fbpx Специална програма ще представя виното ни в Китай и Русия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Специална програма ще представя виното ни в Китай и Русия

 Държавен Фонд „Земеделие” и Регионалната лозаро-винарска камара „Тракия” подписаха договор за програма, чрез която ще промоцираме вино в Русия и Китай. Тя е мултинационална и е предложена съвместно с Румънското сдружение на производителите на вино и винени продукти „Добруджа”. Общият бюджет на първата одобрена програма за промоция на вина е приблизително 3.2 млн. евро за трите години. Проектът цели издигането на имиджа на вината със защитено наименование за произход и защитено географско означение. С негова помощ трябва да укрепне позицията на продуктите на съществуващите пазари и да се увеличи износът на вина със защитено наименование за произход и защитено географско означение. ЕС предоставя половината от бюджета на програмата, 30% са съфинансиране от ДФ „Земеделие”, а бенефициентът осигурява 20% от средствата.