fbpx Пощенска банка финализира сделката по придобиване на Алфа Банк България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пощенска банка финализира сделката по придобиване на Алфа Банк България

Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД, успешно финализира сделката по придобиване на дейността на Алфа Банк България. С подписаното днес юридическо споразумение двете банки направиха последната стъпка към своето сливане. От този момент те интегрират своя опит на българския пазар, ресурс и експертиза. Сделката бе финализирана в съответствие с българското законодателство и след получаване на необходимите одобрения от компетентните органи.

Двете финансови институции продължават да работят обединени под търговската марка „Пощенска банка“, създавайки една от водещите банки в страната. Пощенска банка става четвъртата банка в България по размер на отпуснати кредити и привлечени депозити, с активи от над 6.3 млрд. лева, широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база в сегментите банкиране на дребно и корпоративно банкиране.

Пощенска банка има 25-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни алтернативни канали за банкиране. Настоящото придобиване на дейността на Алфа Банк България е поредната стъпка напред за Пощенска банка в затвърждаването на нейната позиция на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база.

От Пощенска банка уточняват, че оперативното сливане, ребрандиране на придобитите офиси на Алфа Банк България и всички произтичащи от това промени ще се случат поетапно. Операционните системи, продукти и услуги на Алфа Банк България, включително платформите за интернет банкиране, ще бъдат уеднаквени с тези на Пощенска банка. След оперативното сливане клиентите на банката ще могат да използват всички офиси, специализираните центрове, банкоматите и модерните онлайн платформи за банкиране на Пощенска банка, както и една унифицирана Тарифа, Общи условия и Лихвен бюлетин.