Потребителите стават все по-нетърпими към пиратски софутер

На 4 февруари т.г. служители на ТЗ БОП - Хасково, със съдействието на Сдружението на издателите на бизнес софтуер/СИБС, извършиха специализирана проверка в офиса на асемблаторската фирмa “БС” ЕООД в града, предлагащa за продажба компютърни системи с предварително инсталиран бизнес софтуер. При операцията е иззета клиентска компютърна система с инсталирани нелицензирани копия на компютърни програми на компании-членки на Сдружението на издателите на бизнес софтуер (СИБС).
Това е поредната успешна проверка на служителите на МВР за противодействие на нарушенията, свързани с разпространението на нелицензиран софтуер. В рамките на своите инициативи Сдружението отчита постоянно засилваща се нетърпимост у потребителите срещу посегателствата върху техните права, както и все по-ясно осъзнаване на рисковете, произхождащи от използването на нелицензирани компютърни програми. Защитата на правата на потребителите, както и повишаване на тяхната информираност относно рисковете от използване на пиратски софтуер срещу предимствата, които им предоставят оригиналните продукти ще продължат да бъдат фокус в дългосрочните усилия на СИБС за ограничаване на софтуерното пиратство у нас.

Facebook comments