fbpx Европа създава индустриална политика за лидерство в областта на цифровите технологии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европа създава индустриална политика за лидерство в областта на цифровите технологии

Телекомуникационните компании ще осигурят дигитализацията на услугите за гражданите и бизнеса чрез свръх-бърза висококачествена свързаност през 5G-мрежите си и увеличаване на техните възможности благодарение на интегрирането на изкуствения интелект. Това бе коментирано на традиционната годишната среща на Европейската асоциация на телекомуникационните оператори (ETNO), на която участва и Главният изпълнителен директор на VIVACOM Атанас Добрев.

Новите бизнес модели се базират на данните и анализаторите изчисляват, че стойността на икономиката на данни на ЕС да нарасне до 739 млрд. евро до 2020 г. или 4% от общия БВП на ЕС. В този смисъл регулациите не трябва да възпрепятстват иновациите, а да съдействат за увеличаване доверието на клиентите към новите технологии. Поради тази причина е от решаващо значение въвеждането на Европейския кодекс за електронните съобщения в българското законодателство да даде приоритет на мащабните инвестиции в мрежи и да въведе облекчения в регулаторните и разрешителни режими.

Всичко това изисква Европа да остане начело на тази промени, и  то в момент когато прогнозите за абонатите на 5G показват, че Азия ще доминира с 900 милиона потребители през 2025 г., в сравнение с едва 178 милиона в Европа. Също така, Азия понастоящем води по дял от патентите на ИИ, като Япония, Китай и Корея представляват 61%, в сравнение със 17,9% за САЩ и 10% за европейските страни от ОИСР.