Рекорден брой проекти в кампанията "За чиста околна среда"

Над 2400 проекта на общини, кметства, НПО, училища и детски градини за финансиране на дейности в рамките на Националната кампания "За чиста околна среда" са постъпили в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Тази година сумата за финансиране на кампанията ще бъде увеличена от 750 хил. на 1,25 млн. лв. Срокът за оценка и класиране се удължава от 16 март на 10 април, а за изпълнение на дейностите по получилите финансиране проекти до 31 октомври 2011 г. Тази година конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

До момента са разгледани и оценени над 1300 от постъпилите проектни предложения, като най-много са от общини и кметства – 700, следвани от тези на училища – 240, детски градини – 220, неправителствени организации – 130.

Повечето проекти предвиждат почистване на определени участъци, озеленяване и създаване на зони за отдих, създаване на спортни площадки, кътове за игра и спорт, обзавеждането им със съоръжения.

В голямата си част проектите отговарят на идеята на конкурса са има участие на деца и млади хора в дейности за екологично възпитание, което да изгради у тях чувство за съпричастност и лично отношение към опазването на околната среда.

 

 

 

 

Facebook comments