fbpx фондова борса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Министерството на икономиката стартира ваучерна схема на обща стойност от близо 4 млн. лв.  за подкрепа на малките и средни предприятия да излязат на фондовата борса.
„Ще работим за привличане на повече внимание към капиталовия пазар у нас“. Това заяви министърът на икономиката Теодор Седларски по време на последното заседание на Съвета за развитие на капиталовия пазар.
Уникална инвестиционна симулация ще се проведе за четвърта поредна година на 10 май от 10:00 в Аулата на Софийски университет.
„Втората половина на годината няма да донесе съществено подобрение в икономиката, но очакваме по-ниските лихви по депозитите и кредитите да стимулират потреблението и поне в известна степен да допринесат за подобрение на зает
 Изключително успешна година, през която оборотът на БФБ-София на регулиран пазар е нараснал със 76,12% спрямо предишната 2012г. и възлиза на 1 521 771 756 лева.
Днес Българска фондова борса обяви, че Федерацията на евро-азиатските фондови борси е решила следващото заседание на работния комитет на федерацията, което ще се проведе през пролетта на 2012 г., да се състои в България със съдействието и домакинството на БФБ-София.
Българска Фондова Борса въвежда промени в тарифата за таксите за търговия, поддържане на регистрацията на емисиите финансови инструменти и членство на борсата. Въвежда се минимална такса за търговия и се намалява процента на такса за изпълнена поръчка от 0,08% на 0,075%. Целта на промените е да прес
Общото събрание на акционерите на “Българска фондова борса-София” АД  е одобрило доклада за дейността и счетоводния отчета на борсата за 2009 г. Финансовият резултат за миналата година на “БФБ-София” е загуба от 85 хил. лева.
Във връзка с приетата стратегия за развитие на БФБ-София до 2012г., Борсата проведе анкета сред своите членове анкета относно промяна в условията за търговия и въвеждането на нови видове поръчки.