Фондова борса София със загуба за мината година

Общото събрание на акционерите на “Българска фондова борса-София” АД  е одобрило доклада за дейността и счетоводния отчета на борсата за 2009 г. Финансовият резултат за миналата година на “БФБ-София” е загуба от 85 хил. лева. За нов член на на Съвета на директорите бе избран Георги Български, като представител на Министерство на финансите. Заедно с това бяха освободени досегашните председател и зам. председател на на Арбитражния съд към "БФБ-София", като техните места заеха съответно Дончо Донев и Николай Ялъмов.