fbpx Добавена реалност и очила с 3D-холографски елементи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Добавена реалност и очила с 3D-холографски елементи

Нови технологични разработки в областта на добавената реалност, интерактивното работно пространство и технологични очила представи Konica Minolta България.

През 2014 г. компанията създаде 5 центъра за бизнес иновации (Business Innovations Centers), по един във всеки от петте ключови региона – Европа, Северна Америка, Китай, Япония и Сингапур. Задача на тези центрове е създаването на иновативни решения, които да посрещнат утрешните нужди на бизнес клиентите в съответния регион, като фокусът е най-вече в областта на ИТ услугите.

На демонстрацията сериозен интерес предизвикаха технологичните очила на компанията. Целта е те да бъдат леки, като същевременно включват 3D-холографски елементи, целящи засилване на дълбочината на представяните изображения, които да се контролират и с жестове.

Друга разработка на Konica Minolta e идеационната платформа “Project Box”. Тя предоставя възможност за едновременно генериране на идеи от различни източници, като взаимодействието между отделните страни може да се осъществи както физически (използване на специален маркер за рисуване по екрана), така и виртуално. Допълнително удобство за потребителя представлява системата за рейтинг и възможността за използване на различни цветове за различни коментари или идеи.

Иван Малчев, aнализатор, Бизнес иновации към BIC, коментира: „Създаването на центровете за бизнес иновации е в резултат промяната в бизнес модела на компанията. Тя вече не е само доставчик на многофункционални периферни устройства, а се фокусира в предлагането на услуги, които помагат на клиентите да подобрят управлението на процесите си чрез ИКТ.“