fbpx Приемат заявления за държавна помощ за пропаднала реколта | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приемат заявления за държавна помощ за пропаднала реколта

По четири схеми за държавна помощ приема заявления Държавен фонд „Земеделие”. Земеделските производители със 100% пропаднали площи през 2011 г., вследствие на бури с проливни дъждове, наводнения и преовлажнени площи, градушки и измръзване, могат да кандидатстват за компенсиране на загубите. Заявления ще се приемат до 11 май 2012 г. Отворен е и прием на заявления по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”.

Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2012 г. За първа година се прилага и наскоро нотифицираната схема за държавна помощ: „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства”. Приемът ще продължи до изчерпване на средствата, но не по късно от 31 октомври 2012 година. Документи по тези три схеми се подават в областните дирекции на Фонда, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по постоянен адрес за физически лица или еднолични търговци и по седалище за юридическите лица.

До 30 ноември 2012 г. ще се разсрочват отпуснатите през миналата година кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи – реколта 2011. Размерът на лихвата е 6%. Преди подаване на заявление за разсрочване, стопаните трябва да възстановят дължимата по договорите към 28 февруари 2012 г. лихва. Документи за разсрочване се подават в областните дирекции на фонд „Земеделие”, там където е сключен предходният договор. Срокът за подаване на заявления е 30 април 2012 година.