Подкрепа за приемните родители

Приемните семейства, които получават допълнителна финансова подкрепа от Мтел по програмата „Приеми дете. Създай бъдеще”, станаха 100. В тях са настанени деца на възраст от 2 месеца до 16 години. Пет от децата са с увреждания, а седем семейства отглеждат братчета и сестричета. Така проектът, реализиран съвместно от Мтел и Национална мрежа за децата, завърши своята мисия да подпомогне финансово 100 нови приемни семейства през 2012 година. Това стана ясно днес на пресконференция по повод една година от старта на програмата.
Улесняване на процеса по кандидатстване и обучение е другата необходимост, посочена в проучването като предизвикателство пред процеса. Тя се усеща най-вече в малките населени места, където няма местна администрация и кандидатите за приемни родители трябва да пътуват и да самофинансират както събирането и подаването на нужните документи, така и допълнителните разходи по преминаването на обучение.
Другият въпрос, който често създава трудности пред семействата, е свързан със закупуването на продукти от първа необходимост преди приемането на детето. Често приемните родители не разполагат предварително с необходимите им средства, тъй като първата заплата се получава от тях реално около два месеца след настаняването.
Нуждата от общност, чрез която да се подпомогне социализацията на децата също излиза на преден план в проучването. Летни лагери за децата и общи събития, свързани с различни поводи – около тази идея се обединяват всички участници в проучването - приемни родители, настанени в приемни семейства деца, представители на държавни, общински и неправителствени организации.

Facebook comments