fbpx Повече от 90% от австрийските фирми у нас планират запазване на работните места | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Повече от 90% от австрийските фирми у нас планират запазване на работните места

В година на пандемия 63% от австрийските фирми, работещи у нас са усетили влошаване на икономическия климат и само 16% очакват състоянието им да се подобри през следващите 12 месеца. Оборотът на 55% от фирмите е намалял и само 30% от фирмите очакват той да нарасне през тази година.

В същото време въпреки трудностите през 2020г. 75% от фирмите са запазили служителите си, а при 12% е имало и нови назначения. За 2021г. 91% планират запазване на персонала и нови назначения. За предстоящите 12 месеца 25% от фирмите планират да направят нови инвестиции.

През миналите години борбата с корупцията и престъпността, както и правната сигурност бяха сред основните искания на бизнеса към правителството. През 2020г. предвидимата икономическа политика излезе на първо място пред другите споменати теми. Това би означавало да има широка дискусия сред засегнатите страни, както и подробна оценка на въздействието преди да се приемат нови разпоредби.

Сред важните теми свързани с пазара на първо място се споменава липсата на квалифицирана работна ръка, въпреки че поради Ковид пандемията през 2020г. беше по–лесно за фирмите да намерят служители, които да обучат. На второ място е спомената по–добрата инфраструктура, която би допринесла за подобряване на бизнес климата.

През 2020г. една четвърт от отговорилите фирми са се възползвали от финансовите мерки за подкрепа от страна на държавата, а три четвърти не са кандидатствали за подкрепа.

С ниво на инвестициите от 2,7 млрд. евро (според данни на Австрийската национална банка) Австрия е сред най–големите чуждестранни инвеститори в страната. Сред австрийските фирми са A1, ЕVN, Raiffeisen, OMV, Vienna Insurance Group, Mondi, Billa, Kronospan, Palfinger, Knauf, Uniqa, Wienerberger, AluKönigStahl, Sportalm и Baumit. Австрийските компании са не само сред най-големите, но и сред най-стабилните работодатели в страната.

България е на 27–мо място сред външнотърговските партньори на Австрия, в класацията на България Австрия заема 14–то място. За 2019г. външнотърговския обем в между страните е възлизал на 2,3 млрд. евро, като от тях делът на търговията със стоки е 1,3 млрд. евро, а с услуги –

1 млрд. евро. От 2016г. България има положително търговско салдо с Австрия, което основно се дължи на сектор „Услуги“. За първите девет месеца 2020 данните за външнотърговска дейност са:
внос на стоки в България от Австрия: 562 млн. евро -7,8% износ на стоки от България за Австрия: 375 млн. евро –6,7% внос на услуги в България от Австрия: 191 млн. евро –9,5% износ на услуги от България за Австрия: 453 млн. евро -3,2%

Спадът в търговията между двете страни се обяснява и с икономическата ситуация: в Австрия икономиката се е свила с почти 8%, а в България спадът е ок. 4,4% според БНБ. Сравнително по–високият спад в Австрия спрямо България се обяснява и от възможността много фирми да са използвали кризата като повод за сериозни съкращения и затваряне на бизнес, който още преди време вече не е бил конкурентноспособен.

на снимката: Улрике Щрака, председател на Advantage Austria/Австрийско търговско представителство