fbpx Местата за предаване на метални отпадъци рязко са намаляли | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Местата за предаване на метални отпадъци рязко са намаляли

Рязко намаление на местата, където могат да бъдат предавани опадъци от черни и цветни метали отчитат от Българска асоциация по рециклиране
Данните от обобщена информация от РИОСВ в страната сочат, че към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372 (по данни на МИЕТ). Това означава, че ако към януари миналата година една площадка е обслужвала 3086 български граждани, то към момента една площадка трябва да приема ОЧЦМ от 8267 души. Разкото намаляване на броя na площадките е предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, и e в абсолютно противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците, която посочва, че е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед по-добра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната среда, коментират от асоциацията. Членовете и се опасяват, че ще настане рязкоувеличаване на нерегламентираните сметища в страната, както и възможност за разрастване на сивия сектор в бранша.