fbpx Местата за предаване на метални отпадъци рязко са намаляли | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Местата за предаване на метални отпадъци рязко са намаляли

Местата за предаване на метални отпадъци рязко са намаляли

Рязко намаление на местата, където могат да бъдат предавани опадъци от черни и цветни метали отчитат от Българска асоциация по рециклиране
Данните от обобщена информация от РИОСВ в страната сочат, че към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372 (по данни на МИЕТ). Това означава, че ако към януари миналата година една площадка е обслужвала 3086 български граждани, то към момента една площадка трябва да приема ОЧЦМ от 8267 души. Разкото намаляване на броя na площадките е предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, и e в абсолютно противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците, която посочва, че е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед по-добра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната среда, коментират от асоциацията. Членовете и се опасяват, че ще настане рязкоувеличаване на нерегламентираните сметища в страната, както и възможност за разрастване на сивия сектор в бранша.