fbpx Обсъждаха бъдещето на туристическия бранш | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обсъждаха бъдещето на туристическия бранш

Консенсус по бъдещото развитие на туристическия отрасъл у нас беше постигнат на среща между заместник-министъра на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев, отговарящ за туризма, и основните браншови организации в отрасъла.

Първата мярка засяга необходимостта от разширено присъствие на индустрията в процеса на изготвяне и обсъждане на нормативните документи, регулиращи дейността й в това число и в сферата на изготвянето на предмета и обхвата на обществените поръчки. Зам.-министър Ботев заяви, че е готов да включи в комисиите, от изготвяне на тръжната документация до етапа на избор, експерти излъчени от индустрията. „Колкото по-ясни са правилата и по-прозрачен е този процес, толкова по сигурни ще бъдем, че парите на българските данъкоплатци и средствата от европейските програми ще бъдат употребени правилно и ще има реален ефект за туристическата индустрия“, заяви Бранимир Ботев.

Второто важно решение е да бъде създаден център за анализи и планиране в туризма на основата на публично-частно партньорство между индустрията и Министерство на икономиката и енергетиката. При формулирането на това искане на индустрията Владимир Панталеев - представител на АБТТА, подчерта, че туристическата индустрия има нужда от специализирана информация в реално време, а не остаряла и често противоречива статистика за минал период.

По третата мярка всички се обединиха около предложението да се предвиди възможността една от звездите на туристическите обекти на обектите да бъде зелена, ако в тях се предлагат български еко продукти и приготвени от тях традиционни ястия от българската национална кухня.
Четвъртата мярка е да бъде сформирана широка платформа от представители на индустрията, експерти от правителството и научни работници, за спешна подготовка на проект на дългосрочна стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за периода 2014 – 2030г.

Петото консенсусно решение е свързана с изготвянето на стратегията и анализите свързани с туристическата индустрия. Водещите български университети, научни институти и научни работници да бъдат активно включвани в решаването на проблемите на индустрията и генерирането на нови идеи.

На срещата бяха коментирани и редица проблеми. Програмата за национална реклама е в тежко състояние, дори при абсолютно недостатъчен финансов ресурс от едва 8 000 000 лв. за цяла година по време на служебното правителство са били отрязани 2 000 000 лв., т.е. 25%. Друг проблем, на който трябва незабавно да се намери решение е привличането на български ученици навършили 14 години от специализираните училища на работен стаж в български туристически обекти при гарантирано заплащане и осигурена ангажираност.