fbpx бизнес климат | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
През август 2023 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1 пункт спрямо предходния месец, което се дължи на неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.
През август 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 3.4 пункта спрямо предходния месец.
През май 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 12.4 пункта спрямо април в резултат на позитивните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Промишленост. Съставният показател „бизнес
В година на пандемия 63% от австрийските фирми, работещи у нас са усетили влошаване на икономическия климат и само 16% очакват състоянието им да се подобри през следващите 12 месеца.
През януари 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 6.9 пункта спрямо декември 2020 г., като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.
87.5% от опериращите у нас австрийски фирми биха инвестирали отново, ако трябваше да направят този избор днес, но очакват повече мерки срещу корупцията.