fbpx Симулативна фондова борса за студентите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Симулативна фондова борса за студентите

Симулативна фондова борса за студентите

Уникална инвестиционна симулация ще се проведе за четвърта поредна година на 10 май от 10:00 в Аулата на Софийски университет. „Levcheto“ провокира предприемаческото мислене у младите хора и дава възможност на студенти с различен профил и ниво на подготовка да се докоснат до света на инвестициите. Дава им знания за основните процеси и термини присъщи на фондовата борса. Водещи компании на българския пазар ще представят дейността си и ще предават своя опит в инвестициите. Така ще се изгради реална комуникация между студент и работодател. Разиграва се симулация, в която близо до реалните пазарни условия, участниците имат шанса да търгуват с акции, облигации и валута. В деня на събитието те ще получат 10 000 AIESEC лева равностойни на 1 български лев и в края на деня участниците ще си тръгнат с левовата равностойност на това което са успели да спечелят или загубят по-рано.

Партньорът на събитието Alaric Securities предоставя общ награден фонд в размер от 1000 лв. за участниците, класирали се на първите три места в симулацията. Десетте процента от участниците, показали най-добри резултати в симулацията ще бъдат поканени на неформален коктейл след събитието, на който ще имат възможността да разговарят свободно с партньори на събитието.

Симулативната фондова борса се организира от АIESEC - най-голямата международна студентска организация, която се фокусира върху изграждане позитивни лидери за обществото, като създава бизнес проекти, професионални и социални стажантски програми в 127 държави.