fbpx Пирeос Груп с 219 млн.евро нетна печалба за първите девет месеца на годината | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пирeос Груп с 219 млн.евро нетна печалба за първите девет месеца на годината

Една година след пълното развитие на икономическата криза в Гърция и региона, Пиреос Груп успява да заздрави своите позиции. Балансът на Групата е стабилен, ликвидността е близо до исторически високи нива, оперативните разходи се запазват непроменени и печалбата преди провизии достига 603 милиона евро за първите девет месеца на годината, сравнено с 670 милиона евро миналата година.
„Положителните признаци за възстановяването на глобалната икономика стават по-отчетливи, а финансовият сектор постепенно се нагажда към новите условия. Състоянието на гръцката фискална система се нуждае от незабавни действия, за да може страната да демонстрира резултати близки до Европейските като цяло”, казва Михалис Салас, Председател на Борда на Директорите на Групата.
Нетната печалба, която се разпределя между акционерите, възлиза на 219 милиона евро, което е спад с 50% на годишна база поради значителното увеличение на провизиите. На тримесечна база през 2009 година нетната печалба се увеличава с 18% в сравнение с второто тримесечие на 2009г.
Необслужваните кредити със забавяне над 90 дни (според IFRS7) са на нивa от 4.8%, наблюдава се коефициент на покритие от провизии на същите нива от първата половина на 2008 г.