fbpx Коефициента на заетост е почти 60% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Коефициента на заетост е почти 60%

Коефициентът на заетост на лицата между 15 и 64 навършени години е 59.4% - съответно 62.2% за мъжете и 56.5% за жените. Общо заетите за 2 909.9 хиляди. Това сочат данни на Националния статистически институт. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 38.0% - съответно 42.4% за мъжете и 33.4% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) е 63.4% - с 0.3 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на 2011 година. При мъжете този коефициент се увеличава с 0.9 процентни пункта, докато при жените намалява с 0.2 процентни пункта.
Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 481.3 хил., или 46.1% от населението в същата възрастова група. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 1.6 процентни пункта.