fbpx На едно от първите места сме по застаряваща работна сила | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

На едно от първите места сме по застаряваща работна сила

Водеща снимка
Да

На едно от първите места сме по застаряваща работна сила

България следва неблагоприятните демографски тенденции в Европа и света, но поради интензитета и спецификата на процесите, се нареждаме сред първите места по загуба на население и застаряване на работната сила. Тези данни бяха изнесени на пресконференция на Българска стопанска камара, посветена на поколенческите различия на работното място.Ежегодно работната сила намалява с 40-60 хил. души.

В последните 15 години икономическата активност и заетостта на лицата в предпенсионна и пенсионна възраст в България се увеличава значително и е най-голяма спрямо всички останали възрастови групи. През 2019 г. в България 55% от мъжете и 44% от жените на възраст 55-74 години са икономически активни.  Значителна част от хората в трудоспособна възраст (предимно над 40 г.) са с хронични заболявания.

Най-разпространени са артериална хипертония (22%), хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ (10%), диабет (8,2%). Хората с хронични заболявания и близките им, които неформално полагат грижи за тях, се сблъскват със сериозни затруднения в достъпа до пазара на труда или с оставането им на работа. Това води до финансови затруднения, социално изключване, влошаване на здравето и нарастваща нужда от медицинско обслужване.