fbpx На едно от първите места сме по застаряваща работна сила | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

На едно от първите места сме по застаряваща работна сила

България следва неблагоприятните демографски тенденции в Европа и света, но поради интензитета и спецификата на процесите, се нареждаме сред първите места по загуба на население и застаряване на работната сила. Тези данни бяха изнесени на пресконференция на Българска стопанска камара, посветена на поколенческите различия на работното място.Ежегодно работната сила намалява с 40-60 хил. души.

В последните 15 години икономическата активност и заетостта на лицата в предпенсионна и пенсионна възраст в България се увеличава значително и е най-голяма спрямо всички останали възрастови групи. През 2019 г. в България 55% от мъжете и 44% от жените на възраст 55-74 години са икономически активни.  Значителна част от хората в трудоспособна възраст (предимно над 40 г.) са с хронични заболявания.

Най-разпространени са артериална хипертония (22%), хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ (10%), диабет (8,2%). Хората с хронични заболявания и близките им, които неформално полагат грижи за тях, се сблъскват със сериозни затруднения в достъпа до пазара на труда или с оставането им на работа. Това води до финансови затруднения, социално изключване, влошаване на здравето и нарастваща нужда от медицинско обслужване.