fbpx Три нови компании със сертификати за инвестиция клас А | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Три нови компании със сертификати за инвестиция клас А

Министърът на икономиката Божидар Лукарски връчи три сертификата за инвестиция клас А по Закона за насърчаване на инвестициите на официална церемония в Министерство на икономиката днес. Инвестициите по трите проекта са на обща стойност над 38 млн. лв. и предвиждат разкриването на над 400 нови работни места. На церемонията присъстваха още зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев.

Министър Лукарски връчи сертификат за инвестиция клас А на „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД за проекта „Разширение на предприятие за производство на компоненти за транспортни кранове с марка „Палфингер“. Инвестицията по този проект, като обща стойност на материални и нематериални активи, възлиза на 10, 463 млн. лева като резултат от нея ще бъдат открити 126 нови работни места. Дружеството е дъщерно на австрийската компания „Палфингер Продукционстехник“. Проектът е свързан с разширяване и модернизиране на съществуващия завод за производство на компоненти за транспортни кранове и разширение на съществуващи мощности в община Червен бряг. След разширяването на завода, ще се произвеждат завършени системи и продукти – транспортни кранове, а не само детайли за тях.

Сертификат за клас А получи и „ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД. Стойността на проекта възлиза на 9, 960 млн. лева и предвижда откриването на 305 нови работни места. Инвестиционният проект е свързан със създаване на ново предприятие – завод за производство на керамични изделия /подови и стенни плочки/ в гр. Нови пазар.

Министър Лукарски посочи, че двете инвестиции са в райони с висока безработица и изрази надежда те да създадат значима заетост.

Инвестицията на „Лулис Мел – България“ ЕАД за проекта „Мелницата за брашно на Лулис“ също получи сертификат клас А. Проектът ще бъде реализиран в Индустриална зона Божурище. “Лулис Мел“ е планирала  да инвестира приблизително 18 млн. лева в първата фаза на проекта.За осъществяване целите на инвестиционните намерения се предвижда наемането на 50 местни работници и служители.

От началото на годината до момента по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 18 проекта на обща стойност над 297 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият над 4000 нови работни места. В процес на сертифициране са още 24 проекта за над 400 млн. лв., като се очаква те да осигурят заетост на още около 6000 души.