fbpx Програма за прогнозиране на пазара на труда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Програма за прогнозиране на пазара на труда

Програма за прогнозиране на пазара на труда

Министерството на труда и социалната политика набира оферти за разработване на пилотен проект за средносрочно прогнозиране на развитието на пазара на труда и потребностите от знания и умения в България.

Дейностите, които се предвиждат да бъдат изпълнени в рамката на проекта са в четири посоки. По първата трябва да се определят теоретичната рамка, на базата на която ще се разработи емпиричен модел за прогнозиране на търсенето и предлагането на определени знания и умения в България; основните източници на информация и данни, необходими за изготвяне на прогнози предвид наличните такива; променливите, които ще бъдат използвани в емпиричния модел; математическите и иконометрични техники за обработка на данните; съответният брой уравнения и параметри, които трябва да бъдат включени в емпиричния модел; подходящият подход за съпоставяне на прогнозите за търсенето и предлагането на знания и умения; подходящият софтуер, необходим за изпълнение на емпиричния модел.

От изпълнителя се очаква разработване на емпиричен модел за средносрочно прогнозиране на развитието на пазара на труда и бъдещото търсене на знания и умения в България, тестване на модела и представяне прогнозните резултати.

По третата посока трябва да се представи емпиричния модел за прогнозиране, данните и получените резултати на Кръгла маса, която ще бъде организирана в България в рамките на проект "Нови умения за нови работни места в новата икономика - прогнозиране и формиране на политики". Документация за участие може да се получи до 11 април.