fbpx Нараства броят на чужденците посетили България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нараства броят на чужденците посетили България

Нараства броят на чужденците посетили България

Общо 333,2 хил. българи са пътували в чужбина през май 2011 г. което е с 2,6% повече в сравнение с май миналата година според данни на Националния статистически институт. Най-голямо увеличение е регистрирано към Румъния - с 22,0%, Македония - с 21,4%, Великобритания - с 18,4%.

Най-голям много българите са пътували със служебна цел - 40,6%, следвани от пътуванията с други цели - 36,7%, и с цел почивка и екскурзия - 22,7%.

Посещенията на чужденци в България през май 2011 г. са 635,3 хил. и нарастват със 7,1% спрямо същия месец на 2010 г. Най-голямо увеличение е регистрирано при посещенията с цел почивка и екскурзия и при транзитните преминавания - съответно с 10,8 и 6,7%.

Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, през май 2011 г. се увеличават в сравнение със същия месец на предходната година общо с 4.3%, като най-голям е ръстът при посещенията от Гърция и Румъния - съответно с 19.7 и 11.1%.  Увеличават се посещенията и на граждани от групата „Други европейски страни” - с 9,1%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 37,1%, Сърбия - с 36,5%, и Русия - с 24,4%.

През май 2011 г. най-голям относителен дял чужденци са пристигнали в страната с цел почивка и екскурзия - 44,3%.

Facebook коментари