fbpx Столична община с калкулатор на цени за 99 услуги за граждани | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Столична община с калкулатор на цени за 99 услуги за граждани

Столична община и българската геоинформационна компания Мапекс създадоха калкулатор за цените на 99 услуги предлагани от Направление „Архитектура и Градоустройство“. Вече всеки гражданин или фирма ще може да пресметне лесно и получи информация за всички разходи и такси за предлагани от НАГ услуги.

Мапекс използваха своя опит в изграждане на географски информационни системи и електронни услуги за да интегрират в информационната система на НАГ голям брой от услуги, за които няма фиксирана цена, а такса, която зависи от множество фактори, включително срок за изпълнение или местоположението на обекта.

„Възможността да предвиди ясно разходите по всеки проект е от изключителна важност за всеки гражданин или фирма и с новата ни технологична система ние ще позволим на всички граждани и инвеститори да изчислят своите разходи и правилно планират своите проекти.“, отбеляза арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община. 

Голяма част от предлаганите от НАГ услуги притежават характерни параметри, които определят таксата за тяхното предоставяне. Когато потребител на сайта на НАГ избере конкретна услуга, до нея има бутон „Детайли“, където се намират всички данни към услугата: име, срок, правно основание, цена, освобождаване от такси, пояснения, подписва се от, необходими документи, образец на заявление. Когато потребителят избере „Цена“, той отива до калкулатора за конкретната услуга.

Параметрите за генериране на цената на услугата са няколко вида: първо параметри като РЗП, линейни метри, брой имоти и брой точки, но и списъци с предефинирани стойности като например сграда, ограда по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ, ограда по чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ и т.н. След като въведе параметрите за имота, системата изчислява таксата за конкретния потребител, в зависимост от избраните и въведени от него стойности.

Таксата на специфични услуги зависи и от зоната на строителни граници на Столична Община. Като част от проекта, специалистите на Мапекс създадоха карта с геореферирани зони на строителни граници, действащи ОУП, ПУП и регулация, кадастрален план и административна карта. През интерактивната карта могат да бъдат изпълнени търсения по различни параметри като адрес, данни по регулация, данни по кадастрален план, административни актове и по този начин всеки може да провери в коя зона се намира имотът, обект на търсената услуга.