fbpx Икономиките спешно се нуждаят от чист водород | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Икономиките спешно се нуждаят от чист водород

етикети

Поради комбинацията на няколко различни фактора световните икономики сега се нуждаят от инвестиции и развитие на водорода повече, отколкото когато и да било, се казва в публикацията на Съвета по водород „Hydrogen Insights 2022“, публикувана на 20 септември.

„Спешността да се инвестира в зрели водородни проекти днес е по-голяма от всякога. Възстановяването на въглеродните емисии над нивата отпреди въвеждането на COVID, нахлуването в Украйна и нарастващите опасения относно енергийната сигурност в резултат на войната ясно показват едно нещо: нашите икономики се нуждаят от чист [възобновяем] водород и са необходими действия за превръщане на предложенията в реално внедряване" се казва в доклада.

В доклада се посочва също, че макар инвестициите в проекти за водородни технологии да продължават да нарастват с по-бързи темпове от предходните години, внедряването изостава и е необходимо да се увеличи, за да се постигне целта за нулеви нетни емисии до 2050 г.

Водородни проекти

В доклада се посочва, че „броят на проектите за водород продължава да расте, но реалното им внедряване изостава“.

През 2022 г. са били представени около 680 предложения за мащабни проекти на стойност 240 млрд. долара, което е с 50 % повече от ноември миналата година, но само 22 млрд. долара са достигнали до етапа на вземане на решение за финансова инвестиция.

30% от инвестициите са в Европа като Китай е малко по-напред по отношение на реалното разгръщане на електролизери (200 MW), а на Япония и Южна Корея се падат повече от половината от световния производствен капацитет за горивни клетки от 11 GW.

В доклада се посочва, че до 2030 г. ще са необходими допълнителни инвестиции в областта на водорода в размер на 700 млрд. долара, като днешната цифра е едва 3 % от тази сума.

Обявеният капацитет за производство на водород от възобновяеми източници ще достигне 14,4 млн. тона годишно до 2030 г., а този на нисковъглеродния водород – 11,8 млн. тона годишно.

По отношение на политиката в доклада се посочват три ключови действия, необходими до края на 2023 г.

- Осигуряване на видимост на търсенето и регулаторна сигурност чрез приемане на правно обвързващи мерки

- Ускорен достъп до публично финансиране на проекти за водород

- Осигуряване на международна координация и подкрепа за надеждни общи стандарти и надеждни системи за сертифициране, които могат да се търгуват

По отношение на промишлеността в доклада се посочват три ключови действия, необходими до края на 2023 г.

- Придвижване на проектните предложения до вземане на решение за финансиране и разгръщане на ресурсите

- Увеличаване на възможностите и капацитета на веригата за доставки на водород

- Изграждане на инфраструктура за трансгранична търговия