fbpx Един милиард евро за МСП през следващите 7 години | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Един милиард евро за МСП през следващите 7 години

Един милиард евро за МСП през следващите 7 години

Основните предизвикателства пред българската икономика остават затрудненият достъп до източници на финансиране, ниската степен на интернационализация на дейността, ниската степен на иновативност на българските предприятия, високата степен на енергийна интензивност и ресурсоемкост на производствата, влошената структура на износа, основан предимно на износа на суровини и към стоки със сравнително ниска добавена стойност. Това бе коментирано на кръглата маса “ЕС фондовете - национално ефективни.

Отчитайки резултатите и поуките от текущия програмен период, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., е насочена към постигане на динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизация на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност. За следващия 7-годишен период трябва да се инвестират 1 млрд. евро за ОП „Иновации и конкурентоспособност“.