fbpx Оперативната програма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Оперативната програма

Основните предизвикателства пред българската икономика остават затрудненият достъп до източници на финансиране, ниската степен на интернационализация на дейността, ниската степен на иновативност на българските предприятия, високата степен на енергийна интензивност и ресурсоемкост на производствата,
В новата версия на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ са отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група за новата оперативна програма.