fbpx ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с по-добри условия за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с по-добри условия за бизнеса

В новата версия на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ са отразени предложенията на бизнеса. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на второто заседание на тематичната работна група за новата оперативна програма.
Вторият вариант на концепцията е предложен от новия екип на МИЕ и той предвижда подкрепата за компаниите да бъде предоставяна в четири приоритетни направления:  предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна икономика и интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на вижданията и нагласите на фирмите. Предвижда се секторен подход при насърчаване на предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им. Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на икономиката.

Внедряването на нови технологии е основен приоритет за подобряване конкурентоспособността на българската икономика, подчерта Драгомир Стойнев при представянето на концепцията. По неговите думи през следващия програмен период ще се акцентира върху процедурите за технологична модернизация, тъй като това е основният интерес за бизнеса. Фирмите се интересуват от получаване на безвъзмездна финансова помощ на проектен принцип за технологично обновление и развитие и внедряване на нови продукти в производството. Малките и средните предприятия настояват също и за директна подкрепа за проекти за внедряване на системи за управление и контрол, тъй като това влияе пряко върху конкурентоспособността им на международния пазар.

Първият вариант на концепцията, предложен на единственото до днес заседание на работната група на 26 април 2013 г., не срещна одобрението на фирмите. В срока за набиране на мнения и коментари са били получени становища на КРИБ, БТПП и НСОРБ, но тези ясни сигнали от тяхна страна не са били отразени, стана ясно от думите на министър Стойнев. Според него така е бил нарушен диалогът между бизнеса и администрацията.

Новата версия, представена днес, е разработена след обстойни консултации с всички заинтересовани страни. Представителите на бизнеса от БТПП, КРИБ и АИКБ изразиха удовлетворението си от направените промени в програмата и от факта, че техните предложения са намерили място в документа. Според Камен Колчев, член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, всички техни предложения по концепцията за новата оперативна програма са отчетени и това ще улесни достъпа на бизнеса до средствата през следващия програмен период. Представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България изразиха задоволство от новия вариант на оперативната програма. По тяхно мнение в предишната концепция значението на иновациите е било преекспонирано, докато сега то е намерило точното си място. Според зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев „конфигурацията и текстовете на новия вариант на оперативната програма са по-добри“.