fbpx Растежът на БВП през 2013 г. е най-слабият от кризисната 2009 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Растежът на БВП през 2013 г. е най-слабият от кризисната 2009 г.

Ситуацията в ЦИЕ не претърпя особени промени през второто тримесечие. Повечето от данните за индустриалното производство през пролетта сочат, че то е в процес на оттласкване от дъното. Това сочат данните от Райфайзен Рисърч. Водещите индикатори подхранват умерено по-големи надежди за лек ръст на БВП през втората половина на годината. Въпреки това, умерените темпове на растеж на БВП няма да се наблюдават отново до 2014 г. “Понижихме очакванията си за някои отделни държави като Русия и Украйна, и по този начин прогнозата ни за реалния ръст на БВП за целия регион през идната година е около 2.3%, което все още е значително под потенциала. Австрийският БВП може да нарасне до 1.5% през 2014 г., подкрепен от нетния износ и вътрешното потребление, както и от благоприятната ситуация в Германия”, смята Брециншек, директор на Райфайзен Рисърч.

Тъй като инфлацията достигна до нови най-ниски нива (с изключение на Русия и Румъния), усилията за консолидация на бюджета напредват бавно. Фактът, че в Австрия, бюджетният баланс през 2013 и 2014 г. се очаква да бъде под 3 и съответно 2% от БВП, се дължи най-вече на по-големия ръст на приходите, особено от данъка върху доходите. Приходите също така са подкрепени и от средната инфлация от 1.9%, която упорито продължава да бъде над тази в Еврозоната.