fbpx Microsoft подкрепи 19 организации с нестопанска цел в България и продължава с програмата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Microsoft подкрепи 19 организации с нестопанска цел в България и продължава с програмата

Водеща снимка
Да

Microsoft подкрепи 19 организации с нестопанска цел в България и продължава с програмата

етикети

От Microsoft са се посветили на предоставянето на подходящи, достъпни и иновативни решения за организации с нестопанска цел, чиито фокус е да отговорят на най-важните предизвикателства, пред които е изправен светът. Инициативата Tech for Social Impact има за цел да осигури достъпни технологии и инструменти на такива структури от всякакъв мащаб, които да им помогнат да постигнат своите цели. За да се получи този резултат, дарения и отстъпки за инструменти и услуги на Microsoft се предлагат на всички квалифицирани организации с нестопанска цел.

Тази инициатива предлага и облачни решения като Azure, Dynamics 365 и Microsoft 365. Програмата е достъпна както за организации с нестопанска цел, така и за неправителствени организации в България.

Инструментите и услугите на Microsoft са достъпни чрез инициативата Tech for Social Impact. Те позволяват по-бърза и лесна работа на сдруженията с нестопанска цел, като им позволяват достъп до висококачествени услуги, съобразени с техните нужди. Най-популярни са възможностите, които включват полезни инструменти и позволяват работа в екип, независимо от местоположението на членовете на екипа, с помощта на Office 365. Организациите могат също така лесно да визуализират и анализират данни с помощта на Power BI Desktop и Power BI Pro, като дейността им може да бъде оптимизирана с помощта на облачни решения.

Всички предложения са налични в Microsoft Nonprofits.

Програмата за дарения продължава почти 40-годишната традиция на Microsoft да помага на неправителствения сектор. Само през последната година компанията е дарила над 234 милиона щатски долара в брой, софтуер и услуги за 56 365 организации с нестопанска цел в повече от 140 страни по света. Общата стойност на софтуерните дарения за 19 неправителствени организации в България е приблизително 34 299 щатски долара през изминалата година.

Изкуствен интелект за Земята 

Cloud и AI инструментите са на разположение на неправителствени агенции и организации с нестопанска цел, чиито фокус са глобалните екологични проблеми и тяхното решение чрез програмата AI за Земята на Microsoft. Програмата дава безвъзмездни средства с цел подпомагане на проекти, които използват технологии за изкуствен интелект, за да променят начина, по който хората и организациите наблюдават, моделират и управляват природните системи на планетата Земя. 

Програмата AI за Земята на Microsoft е насочена към четири области, които са от жизненоважно значение за постигане на устойчиво бъдеще:

  • Земеделие - хранене на нарастващото световно население
  • Вода - опазване и защита на водоизточниците
  • Биоразнообразие - проследяване и защита на застрашените животински видове от изчезване
  • Изменение на климата - намаляване на въздействието на изменението на климата върху обществото.

Програмата AI за Земята предоставя Azure компютърни дарения. Тези дарения предлагат Azure-кредити в размер на 5 000, 10 000 или 15 000 щатски долара, в зависимост от размера на проекта, за организации с нестопанска цел, чиито проекти са насочени към решаване на глобални екологични предизвикателства.