fbpx Института за стандартизация ще разработи план за развитие до 2017 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Института за стандартизация ще разработи план за развитие до 2017 г.

Института за стандартизация ще разработи план за развитие до 2017 г.

Българският институт за стандартизация (БИС) набира оферти за разработване на стратегически план и мерки за развитието на института за периода до 2017 г. Процедуратя е по проект "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България", финансиран по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".

Целта на проекта е да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на общия пазар на Европейския съюз чрез развитие на националната стандартизационна система в рамките на националната инфраструктура по качеството, ориентирана пряко към нуждите на стопанските субекти и допринасяща за ефективното функциониране на предприятията. Специфични цели са насочени към повишаване степента на информираност на предприятията и българския бизнес по отношение на услугите, предоставяни от БИС и насърчаване прилагането на европейски стандарти от МСП за конкурентното им представяне на европейския пазар. Проектът трябва да допринесе за подобряване качеството и количеството на услугите за бизнеса, предоставяни от БИС в съответствие с нуждите на бизнеса чрез укрепване на административния и технически капацитет на БИС и повишаване ефективността на работата на БИС в европейските и международни организации по стандартизация в подкрепа на интересите на българския бизнес.