fbpx Института за стандартизация ще разработи план за развитие до 2017 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Института за стандартизация ще разработи план за развитие до 2017 г.

Българският институт за стандартизация (БИС) набира оферти за разработване на стратегически план и мерки за развитието на института за периода до 2017 г. Процедуратя е по проект "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България", финансиран по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".

Целта на проекта е да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на общия пазар на Европейския съюз чрез развитие на националната стандартизационна система в рамките на националната инфраструктура по качеството, ориентирана пряко към нуждите на стопанските субекти и допринасяща за ефективното функциониране на предприятията. Специфични цели са насочени към повишаване степента на информираност на предприятията и българския бизнес по отношение на услугите, предоставяни от БИС и насърчаване прилагането на европейски стандарти от МСП за конкурентното им представяне на европейския пазар. Проектът трябва да допринесе за подобряване качеството и количеството на услугите за бизнеса, предоставяни от БИС в съответствие с нуждите на бизнеса чрез укрепване на административния и технически капацитет на БИС и повишаване ефективността на работата на БИС в европейските и международни организации по стандартизация в подкрепа на интересите на българския бизнес.