fbpx Стандарти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Проведено изследване сред организации и фирми в цялата страна показа, че бизнесът като цяло има положително отношение към стандартите и тяхното прилагане.
Без технологиите не би вървял и най-малкия бизнес. Разбира се, има и специфики и най-добре те се определят от специалистите. Но има основни системи, които трябва да бъдат внедрени.
В Северозападна България има подадени около 3000 заявления в Дф „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони. От тях над 2000 или близо 2/3 са вече одобрени, а пo 1500 проекта има сключени договори.
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира горещ телефон за потребителите – 0700 122 99. На него ще отговарят оператори, които ще приемат сигнали и запитвания относно дейността на агенцията всеки ден от 8:00 до 21:00 часа, включително и в почивни и празнични дни.
Българският институт за стандартизация (БИС) набира оферти за разработване на стратегически план и мерки за развитието на института за периода до 2017 г.
На проведено редовно заседание на Съвета на GS1 България беше отчетено, че броят на фирмите-членове на асоциацията, която разработва и поддържа глобални стандарти, е достигнал до 3900, като през 2010 година са се присъединили нови 316 фирми. През изминалите години фирмите, които членуват в GS1 Бълга
Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика. Поводът беше разминаването между държавните образователни изисквания и необходимите на работодателите професионални стандарти за умения и квалификация.
Националният референтен център по безопасност на храните от животински произход към Националната ветеринарномедицинска служба провежда всички необходими изследвания, които гарантират качеството и безопасността на продуктите с марка „Стара планина”.
Анализирайки предизвикателствата пред организации днес, можем да кажем че основната цел е свързана с това как да постигнем по-ниски оперативни разходи, подобрим нивото на производителност, повишим ефективността по веригата доставчик – клиент, и в същото време да се поддържа непрестанно продуктово
 От 2 август в сила влизат 9 „утвърдени стандарта” за месни продукти от свинско, говеждо и птиче месо.