fbpx Професионални стандарти за работниците | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Професионални стандарти за работниците

Професионални стандарти за работниците

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика. Поводът беше разминаването между държавните образователни изисквания и необходимите на работодателите професионални стандарти за умения и квалификация. Това е свързано с острия проблем за конкурентоспособността на българския работник.

За да бъде българската работна сила адекватна на изисквания на модерния пазар на труда, е необходимо създаването на национални дългосрочни програми за непрекъсната квалификация – поне веднъж на всеки 5 години всеки да има възможност и мотивация да повишава своите професионални знания и умения.

В този смисъл БТПП, като най-голямата работодателска организация ще насърчи браншовите организации да вземат по-дейно участие във формулирането на адекватни изисквания необходими на предприемачите по отделните професии.

За работодателите, като потребители на постоянно повишаващи се изисквания към знанията и уменията на работниците и служителите това е процес без който не можем и час по-скоро ще трябва да чуем позицията по темата на министъра на образованието - каза Цветан Симеонов.

Коментирана беше още идеята на Балканския институт за използване опита на Обединеното кралство, където повече от 120 години работодателите организират периодично независимо оценяване знанията и способностите на работещите в близо 2000 професии в икономиката.